Të gjitha licensat tona

Vale Recycling është plotësisht i siguruar dhe në përputhje me të gjitha legjislacionin aktual.
Ne kemi licensat dhe certifikatat e nevojshme për të gjitha shërbimet që ne ofrojmë.
Kopjet e të gjitha certifikatava tona mund ti gjeni më poshtë.

Leje mjedisore

Tipi A Leje Incenerim

Leje mjedisore

Tipi B Licence Spitalore

Leje mjedisore

Tipi C Licence Urbane

Leje mjedisore

Mjedisi C

Licence

III 2 B

Certifikate

V.A.L.E 9001 2019 BG

Certifikate

V.A.L.E 14001 2019 BG

Certifikate

V.A.L.E 18001 2019 BG

Certifikate

V.A.L.E. 39001 2019 (bg)

Certifikate

V.A.L.E. PAS99 2019 (bg)

Certifikate

V.A.L.E. RECYCLING 45001 2019 (bg)

Dëshironi të ricikloni?

Ne jemi të hapur për bashkëpunim...