Mbledhja e mbetjeve urbane.

Bëhu pjesë e zgjidhjes.

Diferencim mbetjesh

Diferencim i lehtë.

Grumbullim dhe trajtim i mbetjeve

Trajtim i sigurtë.

Qendra Vale Recycling

Shërbime riciklimi.

Misioni i Vale - Recycling

Përqendrimin e forcave për një qëllim TË VETËM, përmirësim dhe cilësi e lartë në shërbimet që ofrojmë. Një ndër sfidat kryesore të kompanisë Vale Recycling është përmirësimi i gjendjes së mjedisit dhe ambjentit që na rrethon në tërësi duke dhënë kontributin tonë në menaxhimin e qendrueshem të mbetjeve.
01
Një qytet më të pastër.

Ulje deri në 70-80% të mbetjeve përmes riciklimit dhe kompostimit.

02
Riciklim i mbetjeve urbane
5.000+ tonë mbetje të grumbulluara dhe të përpunuara, duke zvogëluar ndikimin e tij në mjedis
03
Grumbullim dhe trajtim i mbetjeve spitalore dhe farmaceutike
Vale – Recycling është partneri juaj më i besueshëm për t’u marrë me mbetjet mjekësore dhe për të nxitur të ardhmen e ndërsjellë.

Çfarë thonë klientët tanë

Për ne është shumë e rëndësishme mendimi i klientëve tanë.

Dëshironi të ricikloni?

Ne jemi të hapur për bashkëpunim...