Magazinimi i mbetjeve nga kujdesi shendetësor, mbetje që arrijnë në qendrën e trajtim/asgjesimint të mbetjeve të kompanisë sonë përbëjnë një hallkë të rëndësishme në zinxhirin e menaxhimit te sigurt të tyre.

Kushtet e magazinimit të mbetjeve nga kujdesi shëndetësor, edhe për arsye të rrezikut të lartë infektues që ato mbartin, prej patogjeneve që gjenden mes tyre, e si shkak pasojë, kjo lloj situate na detyron që kushtet mjedisore të jenë të tilla që mos të zhvillohen të tilla patogjene sikurse kjo situatë nuk e paraprin dekompozimin e materialit organik që gjendet në sasinë e këtyre mbetjeve.

Magazinimi në qendrën tonë kryhet në dhoma frigoriferike ku mbetjet anatomike ruhen në dhoma me temperaturë 0-5 gradë dhe mbetjet e tjera në temperaturë 7-10 gradë.

Komentet janë të ndaluara.